Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Bestemmingsplan Het Perk Sneek: weer stapje dichterbij realisatie

15 september 2022

Bestemmingsplan Het Perk Sneek: weer stapje dichterbij realisatie

Het plan om in totaal 116 woningen en appartementen te realiseren op Het Perk in Sneek krijgt steeds meer vorm. De termijn om een reactie te geven op het voorontwerp van het bestemmingsplan is voorbij. Daarom wordt het ontwerpbestemmingsplan binnenkort door het college van burgemeesters en wethouders ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzage legging kan een ieder zijn of haar zienswijze indienen. Hiermee is er weer een belangrijke stap gezet en komt realisatie van het plan steeds dichterbij.

116 woningen Het Perk Sneek

Op Het Perk in Sneek liggen plannen om in totaal 116 woningen en appartementen te realiseren. Deze plannen zijn ontstaan vanuit ontwikkelaar Frisoplan (onderdeel van Friso Bouwgroep) in samenwerking met Stichting Elkien en de gemeente Súdwest-Fryslân. Het bestemmingsplan bestaat uit de bouw van drie verschillende soorten woningen. Op 14 juni jl. heeft het college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân het voorontwerp bestemmingsplan met ingang van 22 juni 2022 ter inzage gelegd.

Positieve reacties inloopavond

Op 30 juni heeft Frisoplan het voorontwerp bestemmingsplan tijdens een inloopbijeenkomst op het toekomstige bouwterrein gepresenteerd. Hier konden buurtbewoners en geïnteresseerden het voorontwerp van het bestemmingsplan en het stedenbouwkundig ontwerp bekijken. Frisoplan heeft daar samen met vertegenwoordigers van de gemeente uitleg gegeven over de plannen. Tijdens deze inloopavond waren de reacties over het algemeen positief. De plannen werden als mooie invulling gezien voor het nu nog braakliggende terrein.

Geen reacties op bestemmingsplan

Van 22 juni tot en met 2 augustus jl. hebben belanghebbenden de gelegenheid gehad om een reactie te geven op het voorontwerp van het bestemmingsplan. In deze periode heeft niemand van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Dit betekent dat het plan nu als ontwerpbestemmingsplan door het college van de gemeente ter inzage kan worden gelegd. De verwachting is dat het bestemmingsplan begin 2023 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

88 woningen voor Sneek

Er liggen plannen om 88 woningen te realiseren. Het gaat om 64 rijwoningen (Perkwoningen) en 24 rijwoningen aan het water (Waterwoningen) van Frisoplan. Ben je geïnteresseerd in een koopwoning in Het Perk of wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de woningen? Schrijf je dan in via www.hetperk.nl.