Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Nieuw kindcentrum Wrâldwizer Oosternijkerk klaar voor de toekomst

13 mei 2022

Nieuw kindcentrum Wrâldwizer Oosternijkerk klaar voor de toekomst

In opdracht van Stichting Arlanta heeft Aannemingsmaatschappij Friso de nieuwbouw van Basisschool de Wrâldwizer in Oosternijkerk (Friesland) onlangs opgeleverd. Het nieuwe ‘all-electric’ kindcentrum, met een omvang van ruim 1.100 m2, bestaat uit instructieruimten, lespleinen, een speellokaal, een peuterspeelzaal en een kinderopvang. Daarnaast verzorgen de GGD, OPUS3 (centrum voor muziek) en de bibliotheek een aanbod in het KC.

Vandaag (vrijdag 13 mei) is het nieuwe centrum officieel geopend en in gebruik genomen. Voor zowel Arlanta als Friso was de bouw van het kindcentrum een uitdagende klus. Michelle van der Sluis, directeur van de school en projectleider Jan Overwijk van Friso Bouwgroep vertellen over de samenwerking en het eindresultaat.

Hoe is het bouwproces verlopen, welke uitdaging gingen jullie met elkaar aan?

Jan: In het voortraject waren er veel verschillende partijen betrokken bij de bouw. Mijn rol als projectleider is dan vooral gericht op de onderlinge afstemming. We hebben veel moeten schakelen tussen de betrokkenen, dat vraagt om duidelijke communicatie, tussen zowel de opdrachtgever als alle betrokkenen.

Michelle: Er was veel overleg en afstemming over o.a. de inrichting, het plein en het gebouw. Een goede samenwerking en betrokkenheid tussen ons en Friso is dan van groot belang. Daarbij komt de afstemming over de planning, wat voor iedereen een grote uitdaging was.

Jan: Vanwege de coronapandemie konden we af en toe niet met elkaar fysiek in overleg. Af en toe denk je dan wel "Kom op nou!" Maar we hebben er gezamenlijk voor gezorgd dat we tot een creatieve oplossing kwamen, daar mogen we best 'Grutsk' op zijn.

Is de school ook betrokken geweest bij het bouwproces?

Michelle: Ja, met regelmaat mochten de kinderen een kijkje nemen op de bouwplaats. Ze kregen dan een rondleiding van de medewerkers van Friso.

Jan: We hebben de school allereerst betrokken tijdens de start van de bouw. Ook de rondleiding, waarbij de kinderen konden helpen met metselen, was een schot in de roos.

Michelle: De medewerkers van Friso hebben zelfs de Sint en zijn pieten naar de tijdelijke schoollocatie gebracht, toen die in Oosternijkerk aankwamen.

Hoe was het om voor meerdere eindgebruikers (onderwijs, bibliotheek, GGD) te bouwen?

Jan: Iedere eindgebruiker kent zijn eigen onderdelen en uitdagingen. Samen met onze directievoerder hebben we alle wensen en gebruikerseisen in kaart gebracht en verwerkt. Het is mooi om te zien dat alles dan samen komt tot één geheel.

De school is nu klaar, wat vinden jullie van het eindresultaat?

Michelle: Het Kindcentrum gaat uit van de Mienskip-gedachte. De school en de opvang is daarmee een uitdagende leeromgeving geworden voor kinderen en volwassenen. Daarnaast is het ook een ontmoetingsplek voor de dorpen Niawier/Wetsens, Nes en Oosternijkerk. De leerkrachten zijn erg blij met de mooie lichte en grote ruimtes, zoals de lespleinen en het buitenterrein. De buurt vindt de uitstraling van het gebouw ook erg mooi. De kinderen kunnen niet wachten totdat ze naar het Kindcentrum mogen.

Jan: Door het ontwerp, van vijf verschillende dakvlakken, was het een uitdaging om de installatie en het constructieve deel passend te krijgen, zonder dat e.e.a. ten koste zou gaan van het esthetische uitgangspunt. Kijkend naar het eindresultaat dan kunnen we wel zeggen dat we daarin zeer geslaagd zijn met ons allen. Er staat nu een mooie school. Met de toepassing van de verschillende materialen geeft het een sjieke uitstraling. Daarnaast zitten er in het metselwerk een aantal mooie elementen verwerkt.

Speels gebouw voor kindcentrum

Opdrachtgever Arlanta is een organisatie die christelijk, hoogstaand en innovatief basisonderwijs biedt met gedreven, professionele medewerkers. Het ontwerp van de school is gebaseerd op de onderwijsvisie van de Wrâldwizer. Hierin wordt de school gezien als een plek waar kinderen de wereld kunnen leren kennen door vragen te stellen, te ontdekken en te ondernemen. Zo vinden leerlingen met zelfvertrouwen en gezonde nieuwsgierigheid hun plek in de maatschappij. Het nieuwe gebouw kenmerkt zich door vijf herkenbare delen die uit elkaar zijn geschoven. Hierdoor ontstond een speels gebouw dat goed in de omgeving en in het dorp past. In het nieuwe gebouw zijn verschillende leerpleinen, met instructielokalen, speciale stilte – en samenwerkingsplekken gecreëerd. Daarnaast is er een nieuw schoolplein gerealiseerd, waarvoor Friso en Pranger-Rosier een nieuw speeltoestel hebben aangeboden.

All-electric en energiezuinige school

De Wrâldwizer is volledig energieneutraal, mede door de toevoeging van extra zonnepanelen op het dak, maar ook de bouwkundige keuzes die gemaakt zijn bij het ontwerp van de school, dragen bij aan de duurzaamheid en het binnenklimaat van het gebouw. Zo zijn de gevels van de klaslokalen op het zuiden relatief klein, waardoor er niet onnodig warmte de school binnen komt. Ook is de schil van het gebouw goed geïsoleerd. De lokalen zijn afzonderlijk te verwarmen en de verlichting is energiezuinig.

Betrokken partijen:

  • Installatieadvies: GreenBuilding Engineering Gorinchem
  • Installateur: Pranger-Rosier Installaties
  • Architect: KAW Architecten Groningen
  • Directievoering: BOUWenKUNDIG Groningen
  • Constructeur: Projectengineering Castelein Burgum
  • Adviseur installatie: GreenBuilding Engineering Gorinchem
  • Adviseur onderwijshuisvesting: Onderwijsbureau Meppel te Meppel

Fotografie: door Martina Ketelaar