Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

Documentaire ‘De Tiid’ in première tijdens opening torenzolder Museum Bolsward geannuleerd

18 februari 2022

Documentaire ‘De Tiid’ in première tijdens opening torenzolder Museum Bolsward geannuleerd

Vanwege de te verwachten storm Eunice, waarvoor het KNMI code Oranje heeft afgekondigd, gaan de geplande activiteiten op vrijdagavond 18 februari in De Tiid niet door. Het betreft de presentatie van de documentaire over de restauratie van het stadhuis, inclusief de opening van de stadshuistoren.

De bouw en de restauratie van Cultuur Historisch Centrum De Tiid, huis van verhalen in Bolsward is officieel ten einde.  Maar het verhaal over de toren, restauratie, verbouwing en herbestemming van het eeuwenoude voormalige stadhuis blijft voor altijd bestaan. Samen met de Friese documentairemaker Murk van der Schaaf is het unieke herstelproces van het bouwteam vastgelegd in een documentaire. Vrijdagavond 18 februari gaat de documentaire, onder toeziend oog van Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest Fryslân en andere betrokkenen, officieel in première tijdens de opening van de torenzolder in Museum De Tijd.

Droomklus vol uitdagingen

Begin september 2019 werd gestart met de eerste bouwwerkzaamheden aan het voormalige stadhuis. Kort daarop werd de toren onder leiding van Bouwbedrijf Jurriëns Noord (onderdeel van Friso Bouwgroep) ontmanteld en vervolgens in oude luister hersteld. “De restauratie van het stadhuis en de stadhuistoren is een droomklus vol uitdagingen geweest voor ons team van restauratiespecialisten. We willen dat dit verhaal en de vakkennis die daarbij komt kijken niet verloren gaat, zo blijft het restauratievak ook voor in de toekomst levendig en hopelijk draagt dit bij aan nog eens vierhonderd jaar gecertificeerd vakmanschap, aldus Douwe Offringa namens het bouwteam en alle betrokken partijen.


Fotografie: Martina Ketelaar

‘De documentaire* zoomt in op de uitdagende restauratie van de 400 jaar oude toren en de bezieling van de ambachtslieden die er aan werken. Het verhaal werpt een blik op hun verwantschap met het verleden en de oorspronkelijke bouwers,’ vult documentairemaker Murk van der Schaaf aan. ‘De bijzondere fusie tussen traditionele en nieuwe technieken en het maakt de kijker getuige van de spannende besluitvorming en dilemma’s die ontstaan tijdens de ingrijpende restauratie. Kan de historie behouden blijven? Is dan ook de prangende vraag in het verhaal.’

‘De documentaire zoomt in op de uitdagende restauratie van de 400 jaar
oude toren en de bezieling van de ambachtslieden die er aan werken.’

Reconstructie toren

In oktober 2020 werd de nieuwbouw (archief, gemeenteloket en Atrium), het deel aan de Jongemastraat (bibliotheek) en de Nieuwe Waag (tentoonstellingsruimte) al opgeleverd aan de gemeente. Vorig jaar werkte het bouwteam aan het herstel van het oude gedeelte en de reconstructie van de stadhuistoren. De toren keerde in juni 2021 per boot terug naar de stad en werd herplaatst op het voormalige stadhuis.

Fotografie: Petra Kroon


‘Het terugplaatsen van de toren was het sluitstuk van een boeiende bouwperiode. Nu beginnen we aan een nieuw hoofdstuk van een mooi verhaal dat al ruim vierhonderd jaar duurt. Ik heb veel bewondering voor de manier waarop dit werk is uitgevoerd. Dat dit nu vastgelegd is in een documentaire is de kroon op het werk’, aldus cultuurwethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân.

Opening torenzolder museum

Na de première en de officiële overhandiging van de documentaire stelt ‘De Tiid’ haar deuren naar de torenzolder open voor publiek en is Museum De Tiid, huis van verhalen vrij te bezoeken. Voor meer informatie en de laatste coronamaatregelen zie www.detiid.nl.

*De documentaire zal na 18 februari ook beschikbaar zijn publiek.