Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:

Pieter Zeemanstraat 9
8606 JG SNEEK

T: 0515 - 42 99 99
E: info@frisobouwgroep.nl

Postadres:

Postbus 49
8600 AA SNEEK

Servicenummer:
24/7 bereikbaar

T: 088 - 429 00 00

Contact
terug

College Súdwest-Fryslân besluit positief over woningbouwproject Simmerfjild Makkum

21 april 2023

College Súdwest-Fryslân besluit positief over woningbouwproject Simmerfjild Makkum

Het woningbouwproject Simmerfjild in Makkum krijgt na ruim een jaar haalbaarheidsonderzoek groen licht uit het college van gemeente Súdwest-Fryslân. Frisoplan staat klaar om de volgende fase te starten en hoopt hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de woningbouwopgave.

Project Simmerfjild

Projectontwikkelaar Frisoplan B.V. uit Sneek (onderdeel van Friso Bouwgroep) heeft in maart 2022 een intentieovereenkomst met Gemeente Súdwest-Fryslân gesloten om de haalbaarheid van een nieuwe woningbouwontwikkeling aan de woonwijk Melkvaart Makkum (projectnaam Simmerfjild) te onderzoeken. Belangrijk onderdeel van de haalbaarheid was het participatieproces, gebaseerd op de nieuwe omgevingswet, met de (directe) omgeving, vakspecialisten en overige stakeholders. Daarnaast werden de woonbehoeften specifiek voor Simmerfjild Makkum onderzocht. Het haalbaarheidsonderzoek heeft geleid tot een concept stedenbouwkundig plan dat het vertrekpunt is voor de volgende planologische fase.

Groen licht
Michel Rietman, wethouder Wonen bij gemeente Súdwest-Fryslân; “De nieuwe woningbouwontwikkeling “Simmerfjild Makkum” sluit goed aan op de ambitie van het college om in te zetten op kernen en wijken met toekomst. Het gaat hier om circa 50 woningen, dat is een positieve ontwikkeling binnen de woonopgave van het college. Er is een zorgvuldig en intensief participatietraject doorlopen dat heeft geresulteerd in een plan dat ruimte biedt voor verschillende doelgroepen. Ook is er aandacht voor de ambities op het gebied van onder andere klimaat en duurzaamheid."

Woningbouwopgave

Nu er een positief besluit is genomen over het haalbaarheidsonderzoek kan er gestart worden met de planvormingsfase. Hierover worden binnenkort, nog voor de zomer, opnieuw afspraken gemaakt tussen de ontwikkelaar Friso Plan en de gemeente Súdwest-Fryslân. Berber Dedden (manager klant en markt Friso Bouwgroep): “Wij zijn ontzettend blij met het besluit van het college en staan in de startblokken om de volgende fase in te gaan. Wij hopen met deze woningbouwontwikkeling als maatschappelijke ontwikkelaar een bijdrage te kunnen leveren aan de woningbouwopgave. Uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente en door het betrekken van de (directe) omgeving.”

Kijk voor meer informatie op www.simmerfjild.nl.